Kabeljauw in Noordzee steeds ernstiger bedreigd

De kabeljauwbestanden in de Noordzee zijn de afgelopen twee jaar nog verder afgenomen. Ook in belangrijke visgebieden in de Atlantische Oceaan toont de vissoort geen tekenen van herstel. Dat heeft de Europese Commissie donderdag bekendgemaakt.

De Commissie riep op tot het terugbrengen van de vangstquota met vijftig procent. Driekwart van de beviste soorten in de Europese Atlantische wateren zou de nadelige gevolgen van overbevissing ondervinden.

De ministers van visserij van de Europese Unie bespreken de voorgestelde vangstquota van de Commissie in december.


(Foto: Novum)