'Geen bijdrage islam aan cultuur Europa'

De islam heeft amper een bijdrage geleverd aan de Europese cultuur. Alles wat is ingebracht is bijna al door het jodendom en het christendom gedaan. Dat vindt de katholieke theoloog Joachim Valentin.

Dat schrijft hij in de Franfurter Allgemeine Zeitung. "In tegendeel. Noch het gebod van de naastenliefde noch de mensenrechten gelden in de islam universeel", meent Valentin. Hij raadt de islamieten aan om het heilige boek Koran te relativeren. De theoloog schrijft dit naar aanleiding van uitspraken de Duitse bisschop Tebartz-Van Elst.

Die liet weten dat de waarden en tradities van de kerk nog steeds gelden. Valentin wijst erop dat de katholieke kerk zich inzet om de dialoog met moslims te voeren en dat islamieten hun geloof vrij kunnen beleven.