'Biometrisch paspoort schendt mensenrechten'

Dat niet iedereen even blij is met het nieuwe paspoort, waarvoor je verplicht je vingerafdrukken moet afgeven, was al bekend. Echter waren de berichten vanuit overheidsinstanties tot nu toe onverdeeld positief over het nieuwe reisdocument. Aan het onvoltogen positieve geluid van de kant van de overheid en haar instanties is door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeld (WRR) een einde gemaakt. De WRR uit namelijk felle kritiek op het biometrische paspoort in het onderzoeksrapport van vrijdag.

Jurist Vincent Böhre, die het onderzoek uitvoerde, vindt het nieuwe paspoort een 'collectieve mensenrechtenschending'. Dit heeft hij het Binnenlands Bestuur laten weten. Vooral het feit dat, niet verdachte, burgers hun vingerafdrukken verplicht af moeten staan, is de jurist een doorn in het oog. Ook hekelt hij het feit dat de vingerafdrukken later gebruikt kunnen worden om verdachten van misdrijven op te sporen. Tot de invoering van het nieuwe paspoort was het enkel toegestaan om van verdachte mensen hun vingerafdrukken af te nemen.

Paspoortwet
Böhre heeft niet alleen kritiek op het paspoort zelf, maar hij richt zijn pijlen ook op de totstandkoming van de wet die dit mogelijk heeft gemaakt. Volgens de jurist is dit namelijk gebeurd met weinig of geen democratische controle. De Tweede Kamerleden waren niet of slecht geïnformeerd en rapporten zouden niet openbaar gemaakt zijn. De schuld hiervoor is niet alleen te vinden bij onze volksvertegenwoordiging, maar ook bij de media.

Nut?
Naast de bovenstaande kritische noten, vraagt Böhre zich ook af of het paspoort überhaupt enig nut dient. Eén van de argumenten die de regering gebruikt heeft om het nieuwe document in te voeren was dat het minder fraude-gevoelig zou zijn. Böhre stelt dat dit niet meer dan een marginaal probleem is. Naast dat de aangehaalde fraude nauwelijks voorkomt, is het ook nog eens onzeker dat het paspoort überhaupt werkt. De werking wordt namelijk niet gecontroleerd bij afgifte.