Afschaffen numerus fixus geneeskunde onbetaalbaar

Het afschaffen van de numerus fixus in de geneeskunde, zoals in het regeerakkoord is vastgelegd, kost vele honderden miljoenen euro's en is dus onbetaalbaar. Het kabinet wil binnen vijf jaar af van de toelatingsloting, maar de kosten daarvoor zouden oplopen van 46 miljoen volgend jaar tot jaarlijks 212 miljoen in 2016.

De bedragen worden genoemd in een overdrachtsdocument van het ministerie van Volksgezondheid aan de nieuwe minister Edith Schippers (VVD). Volgens de overdracht, die door de website Scienceguide online is gezet, zijn er bovendien 'ingrijpende gevolgen voor de kwaliteit van het geneeskundeonderwijs'.

De ambtenaren adviseren hun nieuwe baas in de overdracht de numerus fixus niet af te schaffen, maar op te rekken. Ze denken aan een verhoging van de instroom met 250 plaatsen of een geleidelijke procentuele stijging.

Toenmalig minister van Onderwijs zei in januari dat een advies van de Raad voor de Volksgezondheid over de numerus fixus zou worden overgenomen. Die pleitte voor vervanging van de loting bij de studie geneeskunde door een andere toelatingsregeling.