Halsstarrige Blok wekt irritatie

VVD'er Stef Blok heeft zich dinsdag tijdens zijn eerste debat als fractievoorzitter de irritatie op de hals gehaald van de oppositiepartijen. Zij bekritiseerden zijn debatstijl en verweten hem dat hij louter jij-bakken debiteerde op lastige vragen. Blok bleek echter onvermurwbaar en stond pal voor de kabinetsplannen.

Linkse oppositiepartijen bekritiseerden de opstelling van de liberaal. GroenLinks-fractievoorzitter Halsema wilde weten wat er gebeurd is met de hervormingen die de VVD voor de verkiezingen voorstond. Ook D66-leider Alexander Pechtold vroeg waarom het nieuwe kabinet geen grote ingrepen in de arbeidsmarkt, de woningmarkt en ten aanzien van de vergrijzing doet.

Blok pareerde de kritiek door erop te wijzen dat iedere coalitie compromissen vereist. Bovendien waren ook in een paarse coalitie van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks deze maatregelen niet genomen. "U heeft uw ziel aan de PvdA verkocht, en die partij wil nooit hervormen", beet hij Pechtold toe.

Job Cohen (PvdA) viel Blok onder meer aan op het korten op de Wajong, de uitkeringen voor jonggehandicapten. Hierop antwoordde Blok dat het anders onvoldoende loont om aan het werk te gaan. Bovendien wilde de PvdA dit ook, aldus Blok.

Hierop vroeg een geïrriteerde Halsema of Blok van plan was om te blijven jij-bakken of dat hij op een constructievere manier inhoud wilde geven aan samenwerking van de coalitie met het parlement. "Het blijft natuurlijk wel debatteren", antwoordde Blok.

Ook Cohen ergerde zich aan de debatstijl van Blok. "Is dit nu de uitgestoken hand waar premier Rutte het over had?", vroeg hij. Hierop antwoordde Blok: "Dat we elkaar in het debat in de haren vliegen is prima, maar daarna we, als regeringspartij, andere fracties weer op voorstellen vinden."

Hierna vervolgde Blok zijn betoog en ging hij onder meer in op de noodzaak van strengere regels op het gebied van immigratie en integratie. Volgens de VVD'er zijn de problemen in achterstandswijken zo groot dat zij de last van nog meer instroom van immigranten niet meer kunnen dragen.

Daarnaast sprak Blok van een 'doorgeschoten verzorgingsstaat'. Hij pleitte voor een compactere overheid die zich beperkt tot haar kerntaken en het individu de ruimte biedt om zich te ontplooien. "Vraag niet wat de staat voor jou kan doen, maar wat jij voor de staat kan doen", sprak hij, John F. Kennedy parafraserend.

Blok onderstreepte tijdens het debat over de regeringsverklaring het belang van financiële stabiliteit. "De ombuigingen gaan pijn doen, maar uitstellen was erger geweest." De achttien miljard euro die bezuinigd moet worden zijn volgens hem essentieel om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. "We willen niet afrekenen met linkse hobby's, we willen afrekenen met leven op de pof."