EU wil zwangerschapsverlof verlengen

Vrouwen krijgen, als het aan het Europees Parlement ligt, voortaan minimaal twintig weken zwangerschapsverlof. Momenteel hebben Nederlandse vrouwen recht op zestien weken. Elders in Europa, onder meer in Scandinavië, ligt het minimumaantal weken veel hoger.

De Europese Commissie wilde dat het minimumaantal weken zwangerschapsverlof van veertien naar achttien weken zou stijgen. Nadat dinsdag een meerderheid voor het minimumaantal van twintig weken stemde, moeten de EU-landen en het Europees Parlement nu tot een compromis komen.

De fracties van de VVD en het CDA in het Europees Parlement zijn fel tegen de verhoging. Volgens VVD'er Hans van Baalen gaat de minimumregeling van veertien weken ver genoeg en moeten lidstaten zelf weten of zij boven deze norm willen zitten. Hij vreest dat het verhogen naar twintig weken Nederland jaarlijks tweehonderd miljoen euro gaat kosten. CDA-europarlementariër Ria Oomen-Ruijten vindt twintig weken ook 'te ruimhartig'.

De PvdA is wel voorstander van de verhoging. Emine Bozkurt vindt dat de gezondheid van moeder en kind voorop moet staan en wil daarom dat vrouwen voldoende herstellen na de bevalling.

Het vaderschapsverlof wil het Europees Parlement vaststellen op minimaal twee weken. In Nederland krijgen vaders momenteel twee dagen doorbetaald verlof na de geboorte van hun kind.