GroenLinks wil meer toezicht particuliere jeugdzorg

Aanbieders van particuliere jeugdzorg moeten gaan voldoen aan kwaliteitseisen. Ook moet de aanbieder een registratieplicht krijgen en moet de Inspectie Jeugdzorg toezicht op ze houden. En instellingen die onverantwoorde hulpverlening geven, moeten kunnen worden gedwongen hun opvang te sluiten.

Daarvoor pleit GroenLinks-Tweede Kamerlid Tofik Dibi, die hierover een initiatiefwetsvoorstel gaat indienen. Dibi zegt met het voorstel te komen nadat de samenleving de laatste jaren regelmatig is opgeschrikt door 'zorgwekkende berichten' over misstanden bij niet door de overheid bekostigde aanbieders.

Door wachtlijsten bij de reguliere jeugdzorg plaatsen Bureaus Jeugdzorg jongeren steeds vaker bij particuliere bedrijven. Eerder meldde de Inspectie Jeugdzorg nog dat kinderen 'onacceptabele risico's' lopen omdat er geen enkel toezicht op deze particuliere opvang is.

Bij deze ongecontroleerde vorm van opvang worden kinderen vaak ondergebracht bij iemand thuis of op een boerderij. De bedrijven beweren dat ze crisiszorg, begeleiding en behandeling aanbieden. Bij veel organisaties zou de winst echter zo belangrijk zijn dat ze er weinig belang bij hebben de opvang zo kort mogelijk te houden. Hoe langer een kind blijft, hoe meer ze er namelijk voor krijgen. Dat brengt volgens de inspectie dan ook onacceptabele risico's met zich mee.

Het Kamerlid stelt in een persbericht het onbegrijpelijk te vinden dat kwetsbare kinderen het risico lopen onverantwoorde zorg te ontvangen. "Nu is het zo dat iedereen uit het zicht een groep zorgbehoevende kinderen kan opvangen. Zo vanzelfsprekend als het is dat een particuliere oogarts aan eisen voldoet, zo vanzelfsprekend moet het zijn dat een particuliere jeugdzorgverlener deskundig is en kwaliteit biedt."

In een interview met de Volkskrant zegt Dibi dat onduidelijk is hoeveel kinderen precies bij particuliere aanbieders zijn ondergebracht. Uit cijfers van de provincies zou blijken dat Bureau Jeugdzorg in augustus 113 kinderen doorverwees maar dat zou slechts het topje van de ijsberg zijn, aangezien ook andere instellingen kinderen op eigen gezag doorverwijzen naar een particuliere aanbieder.