'Geen verplicht Duits spreken op school'

Migrantenorganisaties uiten in Duitsland scherpe kritiek op het voorstel om scholieren verplicht te stellen op schoolpleinen onderling Duits te spreken. Dat zou leiden tot het stigmatiseren van talen die migranten spreken.

De minister van Onderwijs sprak in Berlijn met vertegenwoordigers van migrantenorganisaties. Ze spraken over gelijkheidskansen voor alle kinderen. De boodschap van de migranten was duidelijk: de bondsregering en de deelstaten moeten de bevoegdheid nemen om meertaligheid en de culturele diversiteit in Duitsland te bevorderen. De vertegenwoordigers hebben hier met minister Maria Böhmer van Integratie over gepraat.