Kabinet maakt 'goede start'

De eerste ministerraad van het nieuwe kabinet zit er op. Vrijwel alle bewindslieden spraken na afloop lovende woorden over elkaar. "Er was een goede sfeer, het was buitengewoon prettig", zei vicepremier Maxime Verhagen (CDA). "Dit is een mooie club."

Het kabinet vergaderde iets meer dan vijf uur. "We hebben een hele goede discussie gehad, ook op financieel gebied", zei minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA). Hij kondigde aan dat het kabinet volgend jaar nog 'enkele honderden miljoenen' euro's extra zal bezuinigen, zoals is afgesproken in het regeerakkoord. De nieuwe minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz (VVD) sprak van een 'goede start'.

"Ik vind het inspirerend om weer te gaan doen", zei minister van Sociale Zaken Henk Kamp (VVD). Hij was eerder minister onder oud-premier Jan Peter Balkenende (CDA). Hij typeerde de nieuwe ministersploeg als een 'zakelijk kabinet, dat moet presteren'. Ivo Opstelten (VVD), die de scepter zwaait over het nieuwe ministerie van Veiligheid en Justitie, sprak van een 'prima overleg'. "Dit is een prachtig kabinet dat het land nodig heeft."