Van Gelder wilde terugval voorkomen

Yuri van Gelder heeft naar eigen zeggen geen cocaïne gebruikt. Dit heeft de Nederlandse turner, die de afgelopen dagen negatief in het nieuws is, vandaag in een officiële persverklaring laten weten.

De Nederlandse turnbond (KNGU) kwam gisteren met het bericht naar buiten dat Van Gelder opnieuw cocaïne had gebruikt. De turner spreekt dit echter fel tegen. "Ik heb op de dag van aankomst in Rotterdam in vertrouwen aan de bond medegedeeld dat ik vanwege neerslachtige gevoelens, wat een gevolg was van de grote druk die er de afgelopen tijd op mij rustte tezamen met het vervolgtraject van de behandeling welke op bepaalde momenten zwaar tegenviel, er over dacht om mezelf terug te trekken als deelnemer aan het WK in Rotterdam", aldus de turner.

"Ik heb aangegeven dat hoe hoger de druk werd, hoe vaker ik vreesde voor een terugval. Omdat ik koste wat kost een dergelijke terugval wilde voorkomen leek het mij een betere optie om mezelf niet bloot te stellen aan alle druk die het WK met zich meebrengt en om tijdelijk afstand en rust te nemen totdat ikzelf aanvoel dat mijn psyche ook klaar is voor rentree in de topsport."

"Mijn grote fout is geweest dat ik tot het allerlaatste moment heb gewacht met mijn persoonlijke gevoelens kenbaar te maken aan de KNGU. Ik begrijp dat de KNGU zich ongemakkelijk voelde bij het feit dat ik me terugtrok van het WK, zeker omdat ik dit op het allerlaatste moment had besloten. Wat zich echter de afgelopen dagen in de media heeft voltrokken mag ronduit schandelijk genoemd worden. Of het berust op misinterpretatie van hetgene wat ik heb aangegeven, of dat de reden van terugtrekking van het WK willens en wetens verdraaid is tot wat er nu door de bond naar buiten wordt gebracht, laat ik in het midden. Vast mag staan dat ik naar de bond toe uitsluitend heb verklaard dat ik vanwege mijn psychische gesteldheid er nog niet aan toe was dit WK te turnen."

Daarnaast geeft Van Gelder de heren Hans Gootjes, topsportmanager van de KNGU, en Jos Geukers, voorzitter van de KNGU, de schuld van de ontstane hetze. "Het gerucht wat nu de ronde doet in de media, namelijk dat ik wederom cocaïne gebruikt zou hebben, is te wijten aan de heren Gootjes en Geukers die mij op deze beschamende wijze te kijk wensen te zetten in de media. De nadere toelichting over de reden dat mijn persoonlijke verklaring door de bond bewust of onbewust is verdraaid en uitgebreid door hen is verklaard naar de media, zult u aan de desbetreffende heren van de KNGU moeten vragen."

"Mijn persoonlijke mening hierover zal ik vooralsnog voor mezelf houden. In ieder geval is hier sprake van een vertrouwensbreuk die ook wat mij betreft onherstelbaar is geworden."

De volledige verklaring van Yuri van Gelder kan je hier terugvinden.