Mbo-scholieren kaarten leeftijdsdiscriminatie aan

Vijf mbo-scholieren hebben de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) gevraagd te beoordelen of regionale opleidingscentra zich schuldig hebben gemaakt aan leeftijdsdiscriminatie. De mbo-scholen zouden studenten weigeren omdat ze te oud zijn.

De Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB) en het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) hebben het verzoek namens de vijf studenten ingediend. De JOB stelt de afgelopen maanden tientallen klachten te hebben ontvangen over leeftijdsdiscriminatie door zestien roc's. De leeftijden variëren van 19 tot 33 jaar. "Voor veel roc's lijkt de grens van 'te oud' op 21 jaar te liggen", stelt de JOB.

De roc's zouden het leeftijdsverschil met de overige studenten in de klas te groot vinden en raden aan een beroepsbegeleidende leerweg of een avondopleiding te volgen. Voorzitter van de JOB Luuk Visser hoopt dat een uitspraak van de CBG ervoor gaat zorgen dat 'scholen écht twee keer nadenken voordat ze 'oudere studenten' weigeren'.

Staatssecretaris van Onderwijs Marja van Bijsterveldt (CDA) stelde medio augustus nog in antwoord op Kamervragen van de SP dat mbo-scholen geen leerlingen mogen weigeren omdat ze te oud zijn. Scholieren die toch worden geweigerd, kregen van de staatssecretaris het advies hun zaak aan te kaarten bij de Commissie Gelijke Behandeling.