Meer files door hogere maximumsnelheid verwacht

Het verhogen van de maximumsnelheid naar 130 kilometer per uur zorgt juist voor meer files. Ook leidt het tot meer verkeersslachtoffers, verwachten experts van het voornemen van het aanstaande kabinet-Rutte, schrijft Trouw dinsdag.

Reizigers die nu nog over het spoor naar de Randstad reizen, worden door de hogere maximumsnelheid uit de trein gelokt, verwacht verkeersadviesbureau Goudappel Coffeng. Het baseert zich op eerste berekeningen voor een rapport dat deze week aan het ministerie van Verkeer wordt aangeboden.

Vooral op de knooppunten Muiderberg bij Amsterdam en Oudenrijn bij Utrecht zouden hierdoor meer files ontstaan. De ANWB, die zich enthousiast toonde toen bekend werd dat de maximumsnelheid wordt verhoogd, verwacht ook dat meer mensen voor de auto kiezen. Toch zou het moeilijk zijn om te bepalen of dat tot meer files leidt.

Wel verwachten ANWB en Goudappel Coffeng meer ongelukken en meer verkeersslachtoffers. Jaarlijks vallen ongeveer zestig doden en vijfhonderd gewonden op de snelweg. Bij hogere snelheidsverschillen neemt de kans op een ongeluk toe en ongelukken zorgen weer voor verwondingen en files.

Het KLPD geeft als handhaver volgens de krant liever geen mening, maar is wel bezorgd. Een woordvoerder wijst erop dat veel automobilisten expres net niet harder dan 160 rijden om een gang naar de rechter te voorkomen. "Die snelheid gaat dus naar 170. Daar moet de overheid goed over nadenken." Hij wijst erop dat de remweg bij hogere snelheden snel toeneemt.