Regeerakkoord levert CDA twee zetels op

Het regeer- en gedoogakkoord dat VVD, CDA en PVV deze week presenteerden heeft goed uitgepakt voor het CDA. De partij stijgt zondag in de peiling van Maurice de Hond naar zestien zetels. Het CDA raakte na de verkiezingen in een vrije val en stond tot vorige week op een historisch dieptepunt van veertien zetels. Sinds de oprichting van de partij in 1976 waren de christendemocraten niet zo laag gemeten.

Een eenduidige verklaring voor de vrije val was niet te geven. Het leek onwaarschijnlijk dat het door de onderhandelingen met de PVV kwam, omdat veel ondervraagden juist aangaven voor die onderhandelingen te zijn.

Nu het regeer- en gedoogakkoord is gepresenteerd, keren veel CDA-stemmers terug. De afgelopen weken gaf veertig procent van degenen die CDA hadden gestemd aan niet opnieuw CDA te stemmen. Nu is dat nog maar dertig procent. Het lijkt erop dat het CDA zetels van de PVV en de VVD heeft afgesnoept. Die leveren allebei een zetel in.

Zaterdag stemde 68 procent van het CDA-congres in met de gemaakte afspraken. De dissidente Kamerleden Ad Koppejan en Kathleen Ferrier wilden nog niet zeggen of ze dinsdag voor het akkoord stemmen.