Open gevangenisdag volgeboekt

Onder meer de Bijlmerbajes en 'de Koepel' in Arnhem zijn alweer volgeboekt voor de Nationale Open Dag van de Dienst Justitiële Instellingen op 6 november. Die dag openen 48 strafinrichtingen hun poorten voor belangstellenden.

Volgens het ministerie van Justitie kunnen tot 10.000 bezoekers zich via internet inschrijven voor een rondleiding door spinhuis of petoet. Ook forensisch psychiatrische inrichtingen zetten de deuren open voor bezoekers. Het thema van deze open dag is 'Het terugdringen van recidive door het doorbreken van criminele gedragspatronen'.