Meer aandacht voor discriminatie Marokkanen

Er zou meer aandacht moeten komen voor discriminatie tegen Marokkanen. Dat vindt voorzitter van het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN), Farid Azarkan. In het actieprogramma tegen discriminatie, dat minister Hirsch Ballin dinsdag naar de Tweede Kamer stuurde wordt daar geen aandacht aan besteed.

Geweld en discriminatie tegen Marokkaanse Nederlanders en moslims is een probleem, aldus het SMN, daar zou het actieprogramma specifiek op in moeten gaan. Ook op de presentatie van politiegegevens over discriminatie, die ook dinsdag naar de Tweede Kamer gestuurd werd, heeft het SMN kritiek.

De belangrijkste conclusie van de politie is dat in 2009 de discriminatie van Joden en homo’s is toegenomen. Over incidenten op grond van etniciteit en afkomst wordt met geen woord gerept, terwijl dit de grootste categorie is. De begeleidende brief van de politie geeft een eenzijdig beeld en is onvolledig, “Deze eenzijdigheid in de presentatie van het onderzoek is uiteindelijk van invloed op de beeldvorming in de samenleving”, vindt het samenwerkingsverband.

Volgens voorzitter Azarkan krijgen veel mensen het idee dat vooral Joden en homo’s worden gediscrimineerd. “Het sentiment is dan ook vaak dat dat door Marokkaanse Nederlanders gebeurt”. Aan het feit dat ook deze laatste groep vaak slachtoffer is van discriminatie wordt geen aandacht besteed.

Het samenwerkingsverband geeft overingens aan tegen iedere vorm van discriminatie te zijn. “De ontwikkeling waarbij Joden en homoseksuelen in toenemende mate slachtoffer worden van discriminatie en geweld is naar ons oordeel een trieste en zorgwekkende ontwikkeling”.