Hogere eigen bijdrage rokers en drinkers

Mensen die roken of drinken moeten meer betalen om de zorgkosten te drukken. Dat staat in een advies dat de Raad voor de Volksgezondheid (RVZ) woensdag uitbrengt, schrijft het Nederlands Dagblad.

Wie ongezond leeft, moet daar volgens de raad voor betalen. Dat kan bijvoorbeeld via hogere eigen bijdragen. Wie weinig zorg nodig heeft, wordt zo beloond.

Bijna nergens zouden zoveel volwassenen en jongeren roken als hier. Om wat gezondheid betreft op het gemiddelde van geïndustrialiseerde welvarende landen te komen, zou een op de vijf rokers moet stoppen met roken. Daarom moet de tabaksaccijns volgens de RVZ verder omhoog.

Goedkope medicijnen die veel worden gebruikt, moeten volgens het advies niet langer worden vergoed. Soortgelijke plannen leidden eerder tot heftig protest van patiëntenorganisaties, die wezen erop dat chronisch zieken er zelf ook niet voor kiezen om pillen te kopen.

De raad wil ook dat behandelingen die ziektes voorkomen vanuit de basisverzekering worden vergoed. Op termijn zou dat geld besparen. Ook moet het systeem waarbij vaste prijzen gelden voor behandelingen worden geschrapt. Zorg zou efficiënter worden als wordt onderhandeld over de prijs.

Het moet volgens de raad voor iedereen mogelijk worden op te zoeken hoe een arts presteert. Zo kunnen patiënten beter kiezen door welke arts ze willen worden geholpen. De marktwerking houdt nu vooral in dat zorgverzekeraars en ziekenhuizen met elkaar onderhandelen. Voor de patiënt betekent het vooral dat hij kan kiezen welke zorgverzekeraar hij neemt. De raad wil dat ze beter worden geïnformeerd zodat ze zelf ook beter kunnen kiezen.

Het duurt minstens twee kabinetsperiodes voordat deze maatregelen zijn doorgevoerd, verwacht de RVZ.