Meningen over Wilders in New York verdeeld

Dat Geert Wilders zaterdag in New York spreekt, vindt 20 procent van de Nederlanders positief. Dat blijkt uit onderzoek van Maurice de Hond. De overige 80 procent is negatief (39 procent) of neutraal (41 procent) over Wilders' aanwezigheid op Ground Zero.

Sinds 2002, een jaar na de aanslagen op de World Trade Centre, doet De Hond elk jaar een onderzoek om te weten te komen hoe het zit met angst voor terrorisme. Vanwege Wilders' aanwezigheid in New York peilde de onderzoeker dit keer ook hoe daarover wordt gedacht. Tevens vroeg hij hoe Nederlanders denken over de komst een islamitisch centrum in de buurt van Ground Zero. Volgens het onderzoek staat bijna de helft van de ondervraagde Nederlanders daar negatief tegenover, 15 procent is positief en 35 procent zegt neutraal te zijn.

Iets minder dan 40 procent van de ondervraagden zegt te vrezen dat er over niet al te lange termijn ook in Nederland een terroristische aanslag zal plaatsvinden; in 2009 en 2008 was dat nog 27 procent. De meeste mensen denken wel dat de bescherming tegen terroristische aanslagen beter is geworden sinds 11 september 2001.

De Hond vindt het opvallend dat rechtse en linkse stemmers zo anders denken over Wilders en diens opvattingen. Het lijkt hem een grotere splijtzwam dan sociaal-economische thema's. Kiezers van PVV en VVD zijn het vooral eens met Wilders, stemmers op D66, PvdA, GroenLinks en SP zijn het vooral niet met Wilders eens en CDA-stemmers zitten er tussenin.

De peiling van De Hond wordt via internet gehouden onder tenminste 2500 mensen, uit een steekproef onder ruim 40.000 personen die zich ooit voor zijn panel hebben aangemeld.

Meningen verdeeld over Wilders in New York
Meningen verdeeld over Wilders in New York (Foto: ANP)