OESO: Schaf HRA af

Vooral problemen omtrent de huizenmarkt en files zijn de grootste belemmering van economische groei in de Nederlandse stadsregio's.

Dat stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De kennisorganisatie, waarbij dertig rijke landen zijn aangesloten, stelt daarom voor om de hypotheekrenteaftrek af te schaffen en een kilometerheffing in te voeren.

De huidige files kosten Nederland volgens de OESO jaarlijks 0,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Naast een kilometerheffing moeten delen van de tijdelijke crisiswet die snelle beslissingen over investeringen in infrastructuur mogelijk maakt, een permanent karakter krijgen.

Om de vastzittende woningmarkt te bestrijden adviseert de OESO om enerzijds de huurmarkt te liberaliseren en anderzijds de koopmarkt aan te pakken. De Nederlandse overheid zou bijvoorbeeld de overdrachtsbelasting kunnen afschaffen en voordelen zoals de hypotheekrenteaftrek (HRA) moeten beperken of afschaffen.