Geen kindsoldaten in leger Zuid-Sudan

De regering van Zuid-Sudan gaat het voormalige rebellenleger vrijmaken van kindsoldaten. Dat werd maandag bekendgemaakt. Door deze beleidsverandering worden mogelijk duizenden jonge soldaten uit het leger gezet.

Het Sudanese Volksbevrijdingsleger (SPLA) heeft een nieuwe afdeling opgericht, het departement voor de kinderbescherming, dat erop gericht is het leger te laten voldoen aan een overeenkomst die in november met de Verenigde Naties werd gesloten. In de overeenkomst staat dat het leger voor het eind van het jaar alle kinderen uit het leger moet hebben gezet en geen gebruik meer mag maken van kindsoldaten.

Unicef schat dat ongeveer negenhonderd kinderen in het zuiden van Sudan dienst doen als soldaten. Het Zuid-Sudanese leger heeft niet gezegd om hoeveel kindsoldaten het gaat, maar volgens een chef-staf gaat het om enkele duizenden.

In 2005 kwam er een einde aan het geweld tussen het noorden en het zuiden van Sudan. Beide legers stemden in met een demobilisatieproces. De legers maken zich echter op voor de verkiezingen in het zuiden en volgens analisten heeft van geen van beide partijen belang bij het verkleinen van hun legers.

William Deng Deng, voorzitter van de Zuid-Sudanese Commissie voor Ontwapening, Demobilisatie en Reïntegratie, zei echter dat het leger 'doet wat het kan om de SPLA voor het einde van het jaar kind-vrij te maken'.