Lubbers nu tegen PVV-samenwerking

Oud-CDA-premier en oud-informateur Ruud Lubbers is op dit moment tegen een minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV. Hij heeft dat laten weten in brieven aan fractievoorzitter Maxime Verhagen en partijvoorzitter Henk Bleker, die de Volkskrant op zijn website heeft gezet.

"Mijn standpunt heeft zich ontwikkeld van ,,ja, mits" tot "neen, tenzij", stelt Lubbers in zijn brief. Vooral de onduidelijkheid over de vrijheid van godsdienst en Wilders' opstelling tegenover de islam baren Lubbers zorgen. Hij houdt wel de mogelijkheid open dat hij alsnog het minderheidskabinet met gedoogsteun van de PVV zal steunen.

Lubbers heeft tevens aangegeven een 'time-out' in de huidige kabinetsformatie te willen. Een time-out biedt de mogelijkheid om een 'tussenbalans' op te maken, schrijft Lubbers. "Slechts als uit zulk een tussenbalans zou blijken dat het wel degelijk de goede richting heengaat kan ik alsnog publiekelijk steun verlenen."