Tweede woning in Amsterdam even gered

De gemeente Amsterdam laat eigenaren van een tweede, goedkope woning enkele maanden met rust. Tot november "wordt geen actief handhavingsbeleid toegepast op tweede woningen", aldus de gemeente woensdag.

Er was de afgelopen tijd wat onrust ontstaan over het bezit van een tweede woning in Amsterdam. Aanleiding was een brief die de dienst Wonen, Zorg en Samenleven (Dienst WZS) in juni aan de eigenaren van 666 leegstaande woningen had gestuurd. Het ging om particuliere woningen die volgens het landelijk puntenstelsel een huurwaarde van 548 euro of minder hebben. Het doel was om kennelijke leegstand in kaart te brengen en daarop actie te kunnen ondernemen.

Sommige eigenaren vreesden dat ze hun woning ter beschikking moesten stellen aan de huurmarkt. De komende maanden brengt de gemeente het tweede woningbezit precies in kaart.