Geen inburgeringsplicht voor Turken

In Nederland wonende Turken met een verblijfsvergunning zijn niet verplicht om een integratiecursus te volgen. Volgens de rechtbank is een inburgeringsplicht in strijd met een verdrag dat Turkije heeft afgesloten met de Europese Unie.

Twee Turkse immigranten waren de rechtszaak begonnen. Zij zijn tegen de Nieuwe Wet Inburgering uit 2007 die bepaalt dat immigranten met een verblijfsvergunning verplicht een inburgeringsexamen moeten afleggen. Onderdanen uit EU-landen zijn daarvan vrijgesteld. De rechter meent dat dit ook geldt voor Turken. In de associatieovereenkomst die de EU en Turkije zijn aangegaan staat ook een non-discriminatiebepaling. Daarin staat dat Turken niet meer hoeven te dokken voor een verblijfsvergunning dan mensen uit de EU, terwijl Turken het inburgeringsexamen zelf moeten betalen.

Verder hebben de EU-lidstaten in 1980 met Turkije afgesproken dat er geen regels mogen worden opgelegd die ervoor zorgen dat Turkse werknemers op de arbeidsmarkt worden gehinderd. Dat zou wel het geval zijn bij een verplicht integratie-examen. Mensen die hiervoor zakken krijgen geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd wat ervoor zorgt dat het voor Turken lastig is een lening te krijgen.