Meer geld naar uitkeringen in 2009

De overheid heeft vorig jaar 169 miljard euro uitgegeven aan uitkeringen. De uitgaven aan de zogeheten sociale bescherming zijn dertig procent van wat Nederlanders dat jaar verdienden en negen miljard euro meer dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Tweederde van het totale bedrag, 114 miljard euro, ging naar oudedagsvoorzieningen en steun aan zieken. De overige 55 miljard euro ging onder meer naar werkloosheidsuitkeringen.

Gemiddeld ontving iedere Nederlander meer dan tienduizend euro aan sociale bescherming. Dat is vergeleken met andere Europese landen veel. Alleen Luxemburgers en Zweden krijgen meer. In Oost-Europa krijgen mensen het minste.