EU: Betere boete-uitwisseling

De Europese Commissie wil dat lidstaten het innen van verkeersboetes, die bestuurders in het buitenland krijgen, beter op elkaar gaan afstemmen. Vooral automobilisten die in het buitenland geflitst worden komen er momenteel onbestraft vanaf. Dat zegt het nieuwe Verkeersveiligheidsprogramma van de Europese Commissie.

Dit najaar zal de Europese Commissie een wetsvoorstel presenteren om betere uitwisseling van kentekengegevens mogelijk te maken. Op dit moment deelt Nederland alleen nog maar kentekens met Duitsland, België en Zwitserland. Het wetsvoorstel stamt al uit 2008, maar was nog niet goedgekeurd. Nu het Verdrag van Lissabon in werking is getreden doet men een nieuwe poging.

Ook wil de Europese Commissie het aantal verkeersdoden in Europa halveren. Men denkt dan aan meer veiligheidsmaatregelen en betere rij-opleidingen en betere infrastructuur. Ook meer handhaving hoort daarbij, men vindt dat een doeltreffend middel om het aantal verkeersdoden omlaag te brengen.

Uit onderzoek van de Europese commissie blijkt dat veel mensen die in Europa te hard rijden, geen boete krijgen. Dat zijn vaak automobilisten uit een andere lidstaat en als die niet beboet worden, dan voelt de binnenlandse bestuurder zich gediscrimineerd. Dat is slecht voor het draagvlak van handhaving.

Het Landelijk Parket Team Verkeer van het Openbaar Ministerie is zeer content met het wetsvoorstel. ‘Daardoor kunnen juridisch bindende bepalingen worden opgelegd. Tot nu toe was de samenwerking vrijblijvend, waardoor we met veel landen geen afspraken konden maken over het uitwisselen van kentekengegevens’. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat zegt ‘in beginsel alle initiatieven om de verkeersveiligheid te vergroten’ toe te juichen.

Zestien landen hebben al nationale wetgeving over erkenning van buitenlandse boetes, maar het blijkt lastig om die boetes ook daadwerkelijk op te leggen en te innen. Het nieuwe wetsvoorstel dwingt landen tot gegevensuitwisseling. Ook de organisatie in de EU-landen zelf geeft de nodige problemen. Frankrijk bijvoorbeeld telt 181 instanties die boetes kunnen innen.