'Driekwart heckrunderen Oostvaardersplassen dood'

Niet een kwart, maar driekwart van de heckrunderen in de Oostvaardersplassen is de afgelopen winter omgekomen. Dat concludeert de Stichting Welzijn Grote Grazers (SWGG) uit eigen tellingen. Staatsbosbeheer gaf eerder aan dat van de 548 heckrunderen er 140 het loodje legden.

De onlangs opgerichte stichting telde de runderen drie keer vanaf de grond en een keer vanuit de lucht en kwam niet verder dan honderdvijftig levende exemplaren. Volgens de stichting is de kans klein dat runderen bij de telling over het hoofd zijn gezien, omdat ze niet snel in bossen schuilen en het gebied kaal is.

De stichting is het niet eens met het beleid van Staatsbosbeheer om de dieren in het natuurgebied in Flevoland niet bij te voeren. Er is voor gekozen de natuur zijn gang te laten gaan, maar het werd de Tweede Kamer te gortig toen bleek dat naast de 140 heckrunderen 295 konikpaarden en 658 edelherten waren omgekomen. Overigens kloppen de sterftecijfers van de konikpaarden en de edelherten volgens de stichting wel.

Een Kamermeerderheid bepaalde dat de dieren moesten worden bijgevoerd. Dat besluit werd echter pas eind maart genomen, en toen kwam het gras volgens minister van Landbouw Gerda Verburg al op en konden de dieren al volop eten vinden. Verburg (CDA) liet de Kamer later weten dat het hooi nauwelijks werd gegeten.

Volgens de stichting heeft Staatsbosbeheer echter kuil, wat zuurder en vochtiger is, in plaats van hooi aangeboden. Dit zou voor de dieren vreemd ruiken waardoor ze het niet snel eten. Ook zouden de balen in zijn geheel zijn neergezet in plaats van ze uit te spreiden, waardoor het voor veel dieren moeilijk te eten is.

Daarbij zouden de zwakkere dieren niet in staat zijn geweest om de voederplaatsen nog te bereiken. Verder is volgens de stichting niet duidelijk hoe vaak hooi of kuil is gegeven.

De bewering dat er inmiddels weer genoeg gras is, zou ook niet kloppen. Veel gras zou geel in plaats van groen zijn. Het gras dat er is zou al worden opgegeten door een grote hoeveelheid ganzen.

Staatsbosbeheer stelt echter dat het hooi precies volgens wens van de Kamer is uitgedeeld, 'ook al stonden we daar niet achter', zegt een woordvoerder. Volgens haar kunnen beter de bevindingen van de commissie die de zaak onderzoekt worden afgewacht. De stichting zegt zelf met die commissie in overleg te willen.

De stichting vraagt Verburg haar beweringen te herroepen omdat ze de Kamer 'onjuist' heeft geïnformeerd. Ook zou de minister met alle gegevens naar buiten moeten komen.

'Driekwart heckrunderen Oostvaardersplassen dood'
'Driekwart heckrunderen Oostvaardersplassen dood' (Foto: Novum)