China grootste energieverbruiker ter wereld

China is de Verenigde Staten voorbijgestreefd als grootste energieverbruiker ter wereld. Dat zegt het Internationale Energieagentschap (IEA) dinsdag. China trok het bericht direct in twijfel door te stellen dat de berekeningen 'onbetrouwbaar' zijn.

Het in Parijs gevestigde IEA meldde dat het verbruik van energie uit verschillende bronnen -van olie en kolen tot wind- en zonne-energie- in 2009 gelijk was aan 2,265 miljard ton olie, tegenover 2,169 miljard ton voor de VS dat jaar.

De verschuiving is historisch en komt jaren eerder dan verwacht. In gesprekken over klimaatverandering heeft China lang gewezen naar het energieverbruik van westerse landen en zal zich er zeker ongemakkelijk bij voelen nu de grootste energieverbruiker ter wereld genoemd te worden. China is ook gevoelig als het gaat om klachten de grootste vervuiler ter wereld te zijn en om zinspelingen dat de Chinese vraag naar energie de prijzen op internationale markten opstuwt.

Volgens de statistieken van het IEA is het energieverbruik in China in tien jaar verdubbeld. Per hoofd van de bevolking verbruiken Amerikanen echter nog altijd vijf keer meer energie dan Chinezen.