Vaticaan vaardigt nieuwe richtlijnen misbruik uit

Het Vaticaan heeft donderdag een nieuw pakket richtlijnen uitgegeven als antwoord op het wereldwijde misbruikschandaal door geestelijken. De verjaringstermijn van misbruik door geestelijken is verhoogd van tien naar twintig jaar en voor het eerst wordt ook het bezit of het verspreiden van kinderporno door geestelijken gezien als een canonieke misdaad.

In het document staat echter niets over de noodzaak voor priesters om misbruik te melden aan de politie. Ook bevat het geen passage over direct ontslag als er toch misbruik wordt gepleegd; een wens van veel groepen die slachtoffers vertegenwoordigen.

Er is in het document tevens een richtlijn opgenomen voor het wijden van vrouwen als bisschop. Dit wordt gezien als een 'zware misdaad' die moet worden behandeld door de Vaticaanse Congregatie voor Geloofsleer, net als seksueel misbruik. Door zowel misbruik als de wijding van vrouwen als overtreding van de richtlijnen op te nemen, worden beide in gelijke mate gecriminaliseerd, klaagden critici.

De richtlijnen van de congregatie vormen het eerste belangrijke document dat door het Vaticaan is uitgegeven sinds het misbruikschandaal de kop opstak. Eerder dit jaar kwamen honderden zaken aan het licht van priesters die kinderen misbruikten, bisschoppen die de zaken in de doofpot stopten en medewerkers van het Vaticaan die tientallen jaren hebben weggekeken.

Het interne juridische systeem van de kerk dat misbruikzaken behandelt, kwam onder vuur te liggen door claims van slachtoffers die zeiden dat hun beschuldigingen lange tijd door bisschoppen werden genegeerd. De bisschoppen zouden meer bezig zijn met het beschermen van de kerk en congregatie.

Het document is grotendeels slechts een codificering van eerdere ad hoc ingestelde normen voor het omgaan met pedofiele priesters. Met het publiceren van de richtlijnen worden ze permanent en juridisch bindend.