Amputaties zonder verdoving in N-Korea

De gezondheidszorg in Noord-Korea is een ramp. Het regime blijkt niet in staat zelfs maar basiszorg aan de bevolking te bieden. Zo worden amputaties zonder verdoving uitgevoerd en vinden operaties bij gebrek aan elektriciteit vaak bij kaarslicht plaats.

Ook is er in de ziekenhuizen geen verwarming en zijn veel medicijnen doodeenvoudig niet beschikbaar. Dat staat in een rapport van de mensenrechtenorganisatie Amnesty International.