Rouvoet: bezuinigen op lerarensalarissen is nodig

Het is 'niet plezierig' maar 'wel nodig' dat ook de lerarensalarissen worden bevroren om de overheidsfinanciën weer op orde te krijgen. Dat zei demissionair minister van Onderwijs André Rouvoet (ChristenUnie) vrijdag na afloop van de ministerraad in een reactie op de verworpen motie van Tweede Kamerlid Ronald Plasterk (PvdA).

Het bevriezen van de ambtenarensalarissen -ook die van leraren- is een van de maatregelen waarmee het kabinet de schatkist weer op orde wil krijgen. De oud-minister van Onderwijs verzet zich tegen deze zogeheten nullijn, en diende donderdag een motie in om de salarissen van leraren te laten meestijgen met die van de markt.

Onder leiding van Plasterk werd een ambitieus plan opgesteld om het beroep van leraar weer aantrekkelijk te maken. "Het voorstel van het kabinet de salarissen van de leraren op de nullijn te zetten brengt dit plan weer terug bij af", meent Plasterk.

Rouvoet wees erop dat de motie is verworpen. "De Kamer heeft wel gesproken. De Kamer steunt het kabinet." Iedereen moet een steentje bijdragen aan het herstel van de overheidsfinanciën, stelde de bewindsman. "Leuk is het niet, maar het is wel nodig."