Scholieren tevreden over examennormen

De normen voor eindexamens sluiten ook dit jaar goed aan bij de klachten die het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (Laks) heeft doorgegeven. Als er veel klachten zijn, wordt nog eens goed naar het examen gekeken en de norm eventueel aangepast, waardoor meer kandidaten een voldoende halen.

Woensdag werden de normen voor het vmbo bekendgemaakt, en donderdag die voor havo en vwo. Het Laks ontving dit jaar bijna 150.000 klachten. Vorig jaar waren het er nog zo'n 88.000. "Het is goed om te merken dat er bij hoge klachtenaantallen nog eens goed naar het examen en de norm wordt gekeken", zegt klachtencoördinator Abe Stegenga. "Zo kunnen we echt iets betekenen voor de eindexamenkandidaten: klagen heeft zin."

Bij het vmbo werd het meest over het examen Duits geklaagd, wat volgens Laks in de normen is terug te zien. Ook voor aardrijkskunde en maatschappijleer werd een hogere norm vastgesteld. Voor het havo maakte het comité zich sterk voor een hogere norm voor het examen Nederlands, waarbij vooral werd geklaagd over de samenvattingopdracht. Het College voor Examens (CvE) heeft voor dit examen een hoge norm vastgesteld, waarmee de hoge moeilijkheidsgraad werd erkend.

Voor het vwo vielen de normen relatief laag uit, stelt het comité. Het Laks bracht vooral het vak Management & Organisatie onder de aandacht, maar dat leidde niet tot een hogere norm. Ook over de wiskundevakken werd veel geklaagd, maar ook daar werd geen hoge norm vastgesteld. Voor natuurkunde en scheikunde werden de normen wel verhoogd.

Het College voor Examens meldde eerder donderdag al dat de centrale examens in het voortgezet onderwijs goed zijn verlopen. Op grond van opmerkingen van het Laks is twee keer een correctievoorstel bijgesteld, liet het CvE weten. De landelijke slagingspercentages worden pas in het najaar bekendgemaakt.