CBS: sterkste schouders dragen zwaarste lasten

De twintig procent hoogste inkomens betaalden in 2008 ruim de helft van het totale bedrag aan inkomstenbelasting, premies voor sociale verzekeringen en ziektekostenverzekeringen. Hun bruto inkomen bedroeg gemiddeld 126 duizend euro, 45 procent hiervan moest worden afgedragen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De lagere inkomens betalen veel minder belasting en premies. Dit hangt uiteraard voor een groot deel samen met de hoogte van het inkomen, maar ook leven veel van deze huishoudens van een uitkering of pensioen, waardoor ze minder belasting en premie betalen. Huishoudens met een kostwinner tussen de 45 en 54 jaar betaalden in 2008 het meest aan belastingen en premies, gemiddeld bijna 75 duizend euro.

De twintig procent hoogste inkomens bestaan voor veertig procent uit zogenoemde babyboomers. In totaal heeft slechts 27 procent van de Nederlandse huishoudens een kostwinner die tussen de 50 en 65 jaar oud is.

Deze groep is relatief welvarend: niet alleen hebben de babyboomers vaak een hoog inkomen, ook hun vermogen is vaak groot. Zij hebben een carrière die al opgebouwd is, de kinderen zijn veelal uit huis en de hypotheek op het eigen huis is vaak grotendeels afbetaald. Bovendien profiteerde deze generatie van de economische voorspoed in de jaren zestig en zeventig en van de gestegen huizenprijzen.