Meer klachten over discriminatie op werkvloer

Over discriminatie op de werkvloer zijn vorig jaar 473 klachten ingediend. Dat zijn er bijna vijftig meer dan het jaar daarvoor, blijkt uit het jaarverslag van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB).

Over discriminatie op grond van godsdienst werd minder geklaagd. In 2008 kwamen daar nog ruim dertig klachten over binnen, vorig jaar waren dat er minder dan dertig.

Bijna een kwart van de klachten (22 procent) ging over discriminatie op leeftijd. Zeventien procent ging over discriminatie vanwege een handicap of een chronische ziekte. Daarna volgen discriminatie op geslacht met zestien procent en rassendiscriminatie met veertien procent.

De commissie concludeert dat leidinggevenden lang niet altijd in staat zijn voor een werkomgeving zonder discriminatie te zorgen. Volgens voorzitter van de CGB Laurien Koster moet een manager net zo veel verstand van diversiteit als van budgetten hebben.