'Makers kinderporno vaak ongestraft'

Door een gebrek aan rechercheurs worden producenten van kinderporno nog te vaak ongemoeid gelaten. Dat schrijft justitie in haar jaarverslag, dat donderdag is gepubliceerd.

Vorig jaar bleven honderden kinderpornozaken op de plank liggen, ook al werden 350 rechercheonderzoeken naar kinderporno gedaan. De werkvoorraad groeit snel. Dat komt vooral doordat creditcardmaatschappijen de ip-adressen doorgeven van mensen die met hun creditcard kinderporno op internet kopen.

Vanuit de maatschappij klinkt volgens justitie de roep om de aandacht vooral te richten op producenten en seksueel misbruikers in plaats van downloaders. Dat is echter niet zo gemakkelijk als het lijkt, omdat in het begin van een zaak vaak niet duidelijk is of het om een producent of een downloader gaat.

Om dat duidelijk te krijgen moet veel tijdrovend onderzoek worden gedaan, zoals het verhoren van de verdachte en het in kaart brengen van zijn internetverkeer. Ook moeten veel films en foto's worden bekeken. Dan nog kan vaak alleen worden aangetoond dat de verdachte kinderporno in zijn bezit had, niet dat hij het zelf heeft gemaakt.

Een lichtpuntje is volgens het OM dat voor bezit tegenwoordig ook tbs kan worden opgelegd. Dat gebeurde in een zaak waarbij een Sliedrechter een enorme voorraad kinderporno had.

Door de capaciteitsproblemen heeft de intensievere aanpak van kinderporno niet tot een veel hogere instroom van zaken bij het OM geleid. Er werden 443 verdachten aangeleverd, tegenover 393 in 2008. In 2005 werden nog 502 verdachten aangeleverd. Voor 2010 worden wel veel meer verdachten verwacht.

Vorig jaar werden 235 verdachten veroordeeld. In 2008 waren dat er nog 266 en in 2005 nog 288.

Ook bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit blijft volgens het OM door capaciteitsgebrek bij de recherche 'veel op de plank' liggen.