Kieskompas in plaatjes ontwikkeld

Voor kiezers die niet of nauwelijks Nederlands kunnen lezen is er een visuele versie van Kieskompas ontwikkeld. Zij krijgen dertig stellingen in plaatjes te zien. Op de website wordt de vraag bovendien voorgelezen. Kieskompas in Beeld is opgesteld door onder meer Trouw en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Het kieskompas is bedoeld voor analfabeten, allochtonen die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn en mensen met een verstandelijke handicap. Er is een papieren en een online versie.

In Trouw geeft Wim Marijnissen, die het kieskompas ontwierp, uitleg. "De plaatjes zijn elementair. Negentig procent van wat wij lezen is interpretatie. Tien procent is wat er werkelijk staat. Verstandelijk gehandicapten bijvoorbeeld zien juist enkel dat wat er staat. Dus moesten we alle details weglaten."