Weer kaalvraat door rupsen

Ook dit jaar worden met name eikenbossen weer het slachtoffer van grote aantallen rupsen. De rupsen van vooral de grote en kleine wintervlinder vreten de bossen kaal. Volgens bioloog Arnold van Vliet van de Natuurkalender en Silvia Hellingman van Biocontrole is het verschijnsel niet nieuw.

In 1996 had Nederland voor het eerst met dit verschijnsel te maken, maar ook in 2008 en 2009 was de rupsenplaag aanwezig. De rupsen hebben een voorkeur voor eikenbomen, maar zijn ook niet vies van esdoorns, beuken, populieren en iepen. De grote aantallen rupsen zijn te verklaren doordat de nachtvlinders prima hebben kunnen gedijen in de afgelopen zomer. De vrouwtjesvlinder legt aan het einde van het najaar haar eitjes, die vervolgens overwinteren in bladknoppen van loofbomen.

Doordat het nu al het derde achtereenvolgende jaar is dat de rupsenplaag zich voordoet, kan het zijn dat sommige bossen verzwakken. Die dreigen dan ten prooi te vallen aan andere insecten zoals de eikenprachtkever. Deze kever vormt al langer een bedreiging voor de Nederlandse bossen en kan ervoor zorgen dat een boom helemaal afsterft.

Van Vliet zegt dat de winterse aanblik die veel bomen op bijvoorbeeld de Veluwe bieden, komt door de vraatzucht van de rupsen. Zo rond de zomer verpoppen de rupsen zich en krijgen de bomen de kans om opnieuw blad te krijgen.