Wetenschappers creëeren Frankenstein-bacterie

Na vijftien jaar onderzoek zijn Amerikaanse wetenschappers er in geslaagd om ‘syntethisch leven' te scheppen. In het tijdschrift ‘Science' schrijven ze dat ze een lege cel hebben laten functioneren door er kunstmatig DNA in te stoppen. De ontdekking wordt door veel wetenschappers gezien als een doorbraak.

Een ‘nieuwe' cel
Eerst haalden de onderzoekers al het DNA uit een bacterie, waarna ze het nagemaakte DNA van een andere bacterie in de leeggemaakte cel deden. Die cel begon zich vervolgens te vermenigvuldigen. Wetenschappers vergelijken het met het installeren van nieuwe software op een volledig lege computer. Zo krijg je een geheel ‘nieuwe' computer.

Kritiek
Critici van het onderzoek van Craig Venter van het Amerikaanse J. Craig Venter Institute (JCVI) stellen echter dat hij geen geheel nieuw leven heeft gecreëerd, omdat de lege cel er al was. Dat de cel zich vermenigvuldigde is volgens de meeste wetenschappers echter al een doorbraak te noemen.

Toepassingen
Mogelijke toepassingen van de techniek liggen bij milieuproblemen en vaccins. Er zouden cellen kunnen worden gemaakt die CO2 opnemen. Ook zou je cellen zo kunnen manipuleren dat ze olie opzuigen of juist produceren. Daarnaast moet het mogelijk zijn om vaccins te maken met de nieuwe techniek. Venter is in gesprek met farmaceutische en brandstofbedrijven om de techniek in de komende jaren verder uit te kunnen breiden.

Craig Venter
Craig Venter is een succesvolle wetenschapper op het gebied van genonderzoek. In de jaren negentig ontdekte hij een manier om snel genen te ontdekken. Hierna brachten hij en zijn team het genoom van fruitvliegjes, muizen, maar ook mensen in kaart.