Amerikaanse kinderen kiezen voor blank

Een meisje van vijf jaar oud krijgt vijf getekende plaatjes van een meisje voor zich. De afgebeelde meisjes zijn allemaal hetzelfde, op hun huidskleur na. Die varieert van licht naar donker. Als het meisje wordt gevraagd wie het ‘gemene' kind is, kiest zij voor een meisje met een donkere huidskleur. Het plaatje van het blanke meisje wordt door haar als ‘goed' gezien, want ‘die lijkt een beetje op mij'.

Vooroordelen
Vijftig jaar na Martin Luther King lijken racistische vooroordelen nog altijd diep ingebakken in Amerika. Uit een pilotstudie van CNN blijkt dat Amerikaanse kinderen sterke vooroordelen hebben. Zo hebben blanke kinderen een sterke voorkeur voor wit. Opvallend genoeg vertonen donkere kinderen datzelfde gedrag, alhoewel in een stuk mindere mate.

Onderzoek
Kinderpsycholoog Margaret Beale Spencer werd door CNN ingehuurd om deze studie uit te voeren. Ze ondervroeg 133 kinderen uit New York en Georgia, die naar specifieke economische en demografische kenmerken werden geselecteerd. De duidelijke onderzoeksresultaten zijn opvallend genoeg om een uitgebreidere studie te rechtvaardigen.

Ras bespreken
Uit het onderzoek bleek verder dat blanke ouders het amper met hun kinderen hebben over vooroordelen, terwijl donkere ouders dat wel doen. Een studie uit 2007 in de Journal of Marriage and Family wees uit dat vijfenzeventig procent van de blanke ouders het onderwerp ras nooit ter sprake bracht. Bij donkere ouders keerde dat cijfer om - driekwart van hen besprak dat juist met hun kroost.