'Digitale vrijheid onbelangrijk voor CDA en PVV'

De drie christelijke partijen, de PVV en Trots op Nederland hechten het minste belang aan vrijheid op internet. Dit blijkt maandag uit de Digitale Vrijheidswijzer, waarvoor de organisatie Bits of Freedom alle verkiezingsprogramma's heeft vergeleken op dit onderwerp. D66 en GroenLinks besteden de meeste aandacht aan digitale vrijheid.

De partijen zijn beoordeeld aan de hand van negen criteria. Een daarvan is of de overheid of een provider mensen mag afsluiten van internet als ze zich schuldig hebben gemaakt aan inbreuk van het auteursrecht. Ook is vergeleken in hoeverre partijen vinden dat de privacy mag worden geschonden voor terrorismebestrijding.

D66 heeft digitale vrijheid het hoogst in het vaandel staan, blijkt uit het onderzoek. Vorige maand werd op een ledencongres van D66 nog een amendement aangenomen waarin bepaald werd dat toegang tot internet een grondrecht is. De SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en TON reppen in hun verkiezingsprogramma's niet of nauwelijks over digitale vrijheid.

De nieuwe Piratenpartij zet zich in het bijzonder in voor digitale burgerrechten en vrijheden op internet.