Forse toename woningen met energielabel

Het aantal woningen met een energielabel is vorig jaar fors toegenomen. Had halverwege vorig jaar nog dertien procent van de Nederlandse woningen zo'n label, eind vorig jaar was dat bijna een kwart. Vooral in Zeeland nam het aandeel gelabelde woningen flink toe, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag.

Het energielabel is sinds twee jaar verplicht, maar er staat geen boete op als het niet wordt aangeschaft. Het label moet inzicht geven in het energieverbruik van een woning en mogelijke energiebesparende maatregelen.

In Zeeland had halverwege vorig jaar slechts drie procent van de woningen een energielabel. Een half jaar later was ruim een kwart van de Zeeuwse woningen gelabeld. Dit komt voor een groot deel doordat veel woningcorporaties al hun woningen van een label hebben voorzien. Eind vorig jaar had drie kwart van de huurwoningen in Zeeland een energielabel.

Het energielabel slaat echter niet aan in de koopsector. In de verdeling van energielabels over huur- en koopwoningen is weinig veranderd. Van de woningen met een energielabel is vijf procent een koopwoning, wat neerkomt op ruim zeventigduizend woningen. Nederland telt daarnaast bijna 1,5 miljoen gelabelde huurwoningen.

Forse toename woningen met energielabel
Forse toename woningen met energielabel (Foto: Novum)