EU-panel eens met aanpak namaakmedicijnen

Strijders tegen namaakmedicijnen hebben dinsdag een grote slag geslagen. Een panel van het Europees Parlement dat zich bezighoudt met openbare gezondheidszorg stemde in met een wetsvoorstel dat een snelgroeiende industrie in dergelijke medicijnen moet ondermijnen. Het Europees Parlement stemt in juli over het voorstel.

Als de wet wordt aangenomen wordt het voor producenten verplicht medicijnen te vervaardigen die van fabriek tot patiënt getraceerd kunnen worden. Op die manier moet gegarandeerd worden dat niet met de inhoud van de medicijnen wordt gesjoemeld.

Goede medicijnen krijgen een officieel EU-logo of tweedimensionale barcodes die in apotheken in elk van de 27 EU-lidstaten kunnen worden gescand. Momenteel is tracering van de medicijnen niet mogelijk, omdat iedere lidstaat zijn eigen traceringssysteem heeft.

Namaakmedicijnen maken maar één procent uit van de medicijnen die in de Unie worden verkocht, maar toch gaat er jaarlijks meer dan tien miljard euro in om. Bovendien is het een groeiende industrie: in 2008 werden ruim anderhalf keer zoveel namaakmedicijnen onderschept dan in het jaar daarvoor.