Vrijspraak voor Auschwitz-cartoon AEL

De rechtbank in Utrecht heeft de Arabisch Europese Liga (AEL) geen boete opgelegd voor het plaatsen van een cartoon waarin de Holocaust wordt ontkend. Het Openbaar Ministerie (OM) had een boete geëist tegen de AEL en tegen vertegenwoordiger Abdelmoutalib Bouzerda.

"De rechtbank acht de cartoon op zichzelf beschouwd beledigend. De rechtbank oordeelt dat de cartoon getuigt van wansmaak en bijzonder kwetsend is over Joden (een misdrijf, artikel 137c van het Wetboek van Strafrecht ) en voor Joden en anderen (geen misdrijf, maar wat veel mensen verstaan onder belediging). De context waarin de cartoon is geplaatst ontneemt daaraan volgens de rechtbank echter het strafbare beledigende karakter", zo luidt de uitspraak.

De toelichting van de AEL op de cartoon luidde dat de organisatie de dubbele moraal in Nederland aan de kaak wilde stellen. Moslims wordt enerzijds verweten geen begrip te hebben voor de vrijheid van meningsuiting wat betreft de Mohammedcartoon. Anderzijds worden cartoons over gevoelige onderwerpen in de westerse wereld daar ook niet geaccepteerd. Daarnaast heeft de AEL nadrukkelijk afstand genomen van de inhoud van de cartoons.

Aanvankelijk zei het OM van vervolging af te zien, omdat de AEL de bewuste cartoons van de website zou verwijderen. Een dag later werden de cartoons echter weer teruggezet, omdat het OM de Deense Mohammedcartoons niet als beledigend aanmerkte. Het OM besloot daarop toch tot vervolging over te gaan, vanwege 'belediging van een bevolkingsgroep en het verspreiden van een beledigende afbeelding.'