Vrij op 5 mei?

Vijf mei Bevrijdingsdag. Dit jaar is het een lustrumjaar en dus heeft iedereen recht op een doorbetaalde vrije dag, denken veel mensen. Maar dat is een misverstand. Of 5 mei een betaalde vrije dag is, is afhankelijk van de cao. Zijn daarin geen afspraken gemaakt, of is er geen cao, dan beslist de werkgever.

Sinds 1990 is 5 mei een nationale feestdag. Tot dat jaar was dat maar eens in de vijf jaar zo. In de meeste cao's is vastgelegd dat werknemers eens in de vijf jaar recht hebben op een betaalde vrije dag, blijkt uit een inventarisatie van de FNV. Volgens een minderheid van de honderden centrale arbeidsovereenkomsten is Bevrijdingsdag elk jaar een vrije dag. Dat zijn met name cao's in de (semi)publieke sector. Maar er zijn ook cao's waarin helemaal niets is afgesproken. Dat geldt bijvoorbeeld voor de schildersbranche en enkele ict-bedrijven, maar ook voor die van de gemeenteambtenaren.

Dat hoeft dan nog niet te betekenen dat werknemers op 5 mei moeten werken of een verplichte adv-dag moeten opnemen. Want ook buiten de cao om kan in bedrijfsregelingen worden afgesproken dat mensen dan vrij zijn. Ook gemeenten kunnen daarover afzonderlijk afspraken maken.

Zo stelt bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) de afdeling P&O jaarlijks vast wat de feestdagen zijn voor het VNG-personeel. Dit jaar is 5 mei ook een feestdag, aldus een woordvoerster.