Kamer verdeeld over politie Antillen

De Nederlandse Antillen Curaçao en Sint Maarten zullen later dit jaar staatkundige hervormingen doormaken. Hier hoort ook een eigen politiekorps bij dat binnen twee jaar alle taken overneemt van de Nederlandse rechercheurs die daar nu nog aanwezig zijn. Een Kamermeerderheid is tegen de voorgenomen plannen.

Nederlandse rechercheurs bestrijden samen met de Antilliaanse politie de zware georganiseerde misdaad op de Antillen. Het kabinet wil dat de lokale politiekorpsen in twee jaar tijd alle werkzaamheden zelf gaan uitvoeren. Een Kamermeerderheid van CDA, VVD en PvdA is dus tegen. Vandaag moet er meer duidelijkheid over het conflict komen.

Ondersteuning van de Nederlandse politie is onderdeel van het Plan Veiligheid Nederlandse Antillen, dat onder meer gericht is 'op de aanpak van de acute geweldscriminaliteit op Curaçao en tegelijkertijd op een duurzame versterking van de bedrijfsvoering bij de organisaties die betrokken zijn bij de rechtshandhaving'.