SGP teleurgesteld na uitspraak

De SGP heeft 'met teleurstelling' kennis genomen va de uitspraak van de Hoge Raad over het vrouwenstandpunt van de partij. De hoogste rechter oordeelde vrijdag dat de orthodox-christelijke partij vrouwen niet mag uitsluiten van kieslijsten voor de verkiezingen.

De partij van lijsttrekker Kees van der Staaij vindt het 'onbegrijpelijk' dat de Hoge Raad de grondrechten die in het geding zijn -het discriminatieverbod en vrijheid van godsdienst- anders heeft gewogen dan de Raad van State. De hoogste bestuursrechter oordeelde in 2007 dat de subsidiestop die de partij had opgelegd gekregen onterecht was, aangezien er voldoende ander partijen zijn waar vrouwen lid van kunnen worden.

De uitspraak heeft 'vooralsnog' geen gevolgen voor de activiteiten van de SGP, laat de partij weten. De Hoge Raad oordeelde dat de staat maatregelen moet nemen om te zorgen dat de SGP het passief kiesrecht aan vrouwen binnen de partij toekent.

"De SGP weet zich in alle omstandigheden van God afhankelijk en gaat onverminderd voort met het uitvoeren van haar taak", laat de partij weten. "Dat is het inbrengen van Bijbelse waarden in het besturen en inrichten van Nederland. Het naleven van deze waarden is onmisbaar voor Nederland en zijn inwoners."