VVD-programma: ¤30 miljard maatregelen

De VVD wil de komende kabinetsperiode voor 20 miljard euro bezuinigen en tegelijk besluiten nemen om in de vier jaar erna nog eens 10 miljard te kunnen saneren. Belangrijke bezuinigingsposten zijn het schrappen in het aantal ministeries en ambtenaren en het halveren van de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking en de Europese Unie.

Dat blijkt uit het vrijdag gepresenteerde verkiezingsprogramma. Het verkleinen van de overheid moet 4 miljard euro opleveren in 2015. Minder geld naar ontwikkelingssamenwerking en de EU levert 4,5 miljard op. Verder wil de VVD stoppen met inburgeringssubsidies en krijgen immigranten de eerste tien jaar geen uitkering.

De duur van de WW wordt korter, maar de uitkering is de eerste maanden hoger. Het eigen risico in de zorg gaat naar 300 euro. Tegenover de bezuinigingen zet de VVD investeringen in het onderwijs (2,5 miljard), in meer politieagenten en extra wegen en spoor (jaarlijks 500 miljoen).

Lees hier (PDF) het VVD-verkiezingsprogramma 2010 (financiële bijlage).

Alle (tot nu toe) uitgebrachte verkiezingsprogramma's op een rij:
SP | GroenLinks | PvdAChristenUnie | D66 | CDA | VVD | TONSGP | PVV