'Vertrek Marijnissen wijs besluit'

Het is goed dat Jan Marijnissen vertrekt uit de Tweede Kamer. Dat is een 'wijs besluit', zegt de nieuwe fractievoorzitter van de SP Emile Roemer donderdag in een interview met dagblad De Pers.

Roemer nam na de gemeenteraadsverkiezingen het stokje over als fractieleider van Agnes Kant. Zij besloot te vertrekken vanwege het verlies dat haar partij leed tijdens de stembusgang. Marijnissen vertrekt na zestien jaar Kamerlidmaatschap, volgens hem een 'logische' vervolgstap nadat hij in 2008 al was teruggetreden als fractieleider.

Kant, die Marijnissen destijds opvolgde, liet altijd weten de aanwezigheid van haar voorganger in de fractie te waarderen. Roemer denkt daar anders over. "Een nieuw iemand moet vol de ruimte hebben om het op zijn manier te doen. En dat weet hij en dat weet ik", zegt Roemer over Marijnissen. "Als hij weer in de Kamer gaat, geeft dat weer enorme druk."

Volgens Roemer speelt hierbij mee dat Marijnissen nog wel steeds de partijvoorzitter is. "Dat ook mensen van buitenaf denken: wat is zijn rol nu toch precies? Nou, hij is partijvoorzitter, hij zal heel erg lang een van mijn allerbelangrijkste adviseurs blijven, maar hier in de Kamer ben ik de partijleider. En laat daar geen misverstand over bestaan. Uiteindelijk neem ik de beslissingen."

Overigens kunnen beide heren zich vinden in de loop der dingen, beklemtoont Roemer. "Wij voelen ons er allebei heel goed bij."