Immigratie kost zes tot tien miljard euro per jaar

De immigratie van niet-westerse immigranten kost jaarlijks tussen de zes en tien miljard euro. Dit meldt De Telegraaf op basis van een onderzoek van wetenschappelijk bureau Nyfer. De immigranten doen vaker dan autochtonen Nederlanders een beroep op een bijstandsuitkering en de AWBZ en vervallen vaker in criminaliteit.

Geert Wilders, in wiens opdracht het onderzoek werd uitgevoerd, ziet hierin een bevestiging van zijn wens om geen niet-westerse immigranten meer toe te laten tot Nederland. Eerder vroeg de PVV aan toenmalig integratieminister Eberhard van der Laan (PvdA) om te berekenen wat de kosten zijn van de immigratie van niet-westerse allochtonen.

Die weigerde hier een volledige berekening van te geven.