'Risicoanalyse CO2-opslag Barendrecht deugt niet'

Het rekenmodel waarmee Shell en de overheid hebben vastgesteld dat de opslag van CO2 onder Barendrecht veilig is, vertoont ernstige gebreken. Dat zeiden twee hoogleraren dinsdag in Netwerk. De professoren stellen onder meer dat er geen experimenten met CO2 zijn uitgevoerd om de berekeningen van het model te staven.

Ook zou de manier waarop berekend is hoe CO2 bij een ongeval uit de pijpleiding in Barendrecht zou stromen en zich in de lucht zou verspreiden, nauwelijks door proeven zijn onderbouwd. Hoogleraar Chemie bij de Universiteit Utrecht Krijn de Jong: "Naar de letter van de wet is het goed gedaan, maar kijk je vanuit technisch en wetenschappelijk inzicht naar de uitkomsten, dan zie je dat het onderzoek niet volledig is."

Professor bij de Texas University en lid van de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen Hans Pasman stelt dat in het rapport 'alleen wat plaatjes van proeven' staan. "Ik zou daar wel wat metingen bij willen zien." Milieudienst DCMR, die de veiligheid van het project moet beoordelen, gaf in het programma toe dat er geen proeven met CO2 zijn gedaan en dat alleen berekeningen zijn gemaakt op basis van vergelijkbare modellen.

Ook zou in het gebruikte model niet kunnen worden gerekend met windstilte, de meest gevaarlijke situatie bij een CO2-ongeluk. Ook kan het model niet uitrekenen hoe het gas zich gedraagt tussen bebouwing.

De milieudienst zou overigens meerdere modellen hebben gebruikt om vast te stellen hoever gas zich bij een ongeluk zou verspreiden en wat de gevolgen daarvan zijn. De resultaten hiervan zijn nooit gepubliceerd, maar in de meest pessimistische berekeningen zou sprake zijn van een afstand van 500 meter die het gas overbrugt. De dichtstbijzijnde woningen in Barendrecht staan op 350 meter afstand.