Breda krijgt 'stadsmariniers'

In Breda is vandaag het coalitieakkoord gepresenteerd. Om in te haken op de hype rondom Twitter, draagt het akkoord dezelfde naam als het officiële Twitteraccount, namelijk @Breda.

De coalitiepartijen VVD, D66, CDA en GroenLinks gaan zowel investeren als bezuinigen in de Brabantse stad. Het bestuur van Breda gaat de komende vier jaar te maken krijgen met een jaarlijks tekort van 28 miljoen euro. Om dit tekort op te lossen zal er vooral bezuinigd gaan worden op het ambtenarenapparaat en subsidies.

Tegenover de flinke bezuinigingen staat een investering van 38 miljoen. Dit geld gaat voor een gedeelte naar verkeer (11 miljoen), openbaar vervoer (4 miljoen) en het herontwikkelen van een aantal bedrijventerreinen (6,8 miljoen).

Naast deze investeringen is er ook twee miljoen euro uitgetrokken voor zogenaamde 'stadsmariniers'. Hiervan gaat Breda er 8 krijgen, totale kosten 2 miljoen euro. Dit geesteskind van de VVD zou de veiligheid in de stad moeten bevorderen.