Legaliseren softdrugs scheelt miljoenen

Door softdrugs te legaliseren kan de overheid tientallen miljoen besparen. Er zou een totale besparing gerealiseerd kunnen worden van 160 miljoen euro, alleen al doordat er geen kosten meer gemaakt hoeven te worden om wiettelers op te sporen en te vervolgen.

Dit blijkt uit één van de bezuinigingsvoorstellen die vandaag zijn gepubliceerd door twintig werkgroepen van ambtenaren. De werkgroep merkt wel op dat het lastig kan zijn om de softdrugs te legaliseren. De kans is aanwezig dat buurlanden tegen een dergelijke legalisatie zijn.

Zelfs als er geen complete legalisatie kan plaatsvinden, kan er nog steeds worden bezuinigd. Dit kan door bijvoorbeeld de wietteelt voor coffeeshops te gedogen. Ook dat scheelt politie en justitie veel werk.